KOMUNIKAT!

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie

w dniu 6 września 2017r. (środa)o godz. 17.00.

Ze względu na ważność poruszanych spraw proszę o obecność.

( organizacja pracy przedszkola, odpłatności, zasady przyprowadzania

i odbierania dzieci z przedszkola,obowiązujące procedury, i in., spotkania

w grupach)

                                                         z poważaniem

                                                          Henryka Frąckowiak

 

                                  


 

Zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami na dni

adaptacyjne, które odbędą się w dniach 30 i 31 sierpnia 2017r.

w godz. 10.00-12.00. W szatni będą wywieszone listy dzieci z

przydzielonym znaczkiem.

 

                                             dni adaptacyjne          

                                                         Do zobaczenia!

Podkategorie