Zarządzenie- rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 37/19 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego pobierz