Dokumenty do pobrania:

  1. Koncepcję pracy przedszkola (pobierz)
  2. Podstawa programowa (pobierz)
  3. Upoważnienie do odbioru dzieci (pobierz)
  4. Procedura na wypadek stwierdzenia wszawicy (pobierz)