KADRA NAUCZYCIELSKA:

Dyrektor mgr Aurelia Ruszkiewicz

NAUCZYCIELKI:

mgr Violetta Basińska

mgr Emilia Chrzanowska

mgr Alina Cudna

mgr Beata Jankowska

mgr Renata Kobus

mgr Bernadeta Pluta

mgr Danuta Skrzypczak

mgr Bożena Walter

mgr Monika Tasiemska    

mgr Dorota Milczyńska

mgr Paulina Ast

                                                                                                                                                                                                                       

mgr Klaudia Szydłowska – lektor j. angielskiego

mgr Agnieszka Łupicka - logopeda                                   

mgr Natalia Jujka - religia          

                                                                                                                                                    

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY:

mgr Joanna Dobraś
Lucyna Marcinowska
Iwona Buchert
Anna Górna
Ewa Hetmann
Danuta Włodarczak
Irena Rogacka
Zbigniew Sikora
Małgorzata Mikołajczak
Maria Harendarz                               
Hanna Kramarczyk        

Monika Zaremba                                                                      

Monika Frąckowiak - główna księgowa

Anna Mocek - inspektor do spraw kadr i płac