KADRA NAUCZYCIELSKA:
Dyrektor mgr Aurelia Ruszkiewicz

 

NAUCZYCIELKI:
mgr Violetta Basińska

mgr Emilia Chrzanowska

mgr Alina Cudna

mgr Beata Jankowska

mgr Renata Kobus

mgr Bernadeta Pluta

mgr Danuta Skrzypczak

mgr Bożena Walter

mgr Monika Tasiemska    

mgr Dorota Milczyńska

mgr Paulina Ast

                                                                                                                                                                                                                            

mgr Klaudia Szydłowska – lektor j. angielskiego
mgr Agnieszka Łupicka - logopeda

mgr - religia                                                                                                                                                               

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY:
mgr Joanna Dobraś
Lucyna Marcinowska
Iwona Buchert
Anna Górna
Ewa Hetmann
Danuta Włodarczak
Irena Rogacka
Zbigniew Sikora
Małgorzata Mikołajczak
Maria Harendarz
Hanna Kramarczyk
Monika Frąckowiak - główna księgowa
Anna Mocek - inspektor do spraw kadr i płac