KADRA NAUCZYCIELSKA:

Dyrektor mgr Danuta Skrzypczak

NAUCZYCIELKI:

mgr Violetta Basińska

mgr Emilia Chrzanowska

mgr Alina Cudna

mgr Beata Jankowska

mgr Renata Kobus

mgr Bernadeta Pluta

mgr Bożena Walter

mgr Monika Tasiemska    

mgr Dorota Milczyńska

mgr Paulina Ast

mgr Anna Korpusińska

mgr Magdalena Czajczyńska

mgr Roma Nowacka

                                                                                                                                                                                                                       

mgr Anna Fikert – lektor j. angielskiego

mgr Beata Jankowska - logopeda                                   

                                                                                                                                                    

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY:

mgr Joanna Dobraś
Lucyna Marcinowska
Iwona Buchert
Anna Górna
Ewa Hetmann
Danuta Włodarczak
Irena Rogacka
Zbigniew Sikora
Małgorzata Mikołajczak
Maria Harendarz                               
Hanna Kramarczyk                                                                              

Monika Frąckowiak - główna księgowa

Anna Mocek - inspektor do spraw kadr i płac