ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:

Przedszkole czynne w godzinach:- od 6.30 do 16.30.

W bieżącym roku szkolnym działa pięć oddziałów:

-  Myszki  -  3 latki – Renata Kobus/ Bernadeta Pluta
-  Koguciki  -  3-4 latki –Monika Tasiemska/ Emilia Chrzanowska
-  Kotki  -  4 latki – Violetta Basińska/Bożena Walter

-  Pajace  -  5 latki – Beata Jankowska/Bożena Walter
-  Zajączki  -  5 latki - Danuta Skrzypczak/Alina Cudna

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

Dzieci zapisane do oddziału 10 godzinnego należy przyprowadzać od godz. 6.30 do 8.10 i oddać pod opiekę pracowników przedszkola.

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

Dzieci z przedszkola odbierają rodzice lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców.

Dzieci zapisane na 3 posiłki dziennie - odbiór dzieci od godziny 14.00 - 16.30.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH GODZIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI.

 

Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, oraz kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody.

2. Z kulturą na ty- rozwijanie potrzeby obcowania z kulturą wyższą.