ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

Przedszkole czynne w godzinach:- od 6.30 do 16.30.

W bieżącym roku szkolnym działa pięć oddziałów:

-  Myszki  -  3 latki – Bernadeta Pluta/ Dorota Milczyńska
-  Koguciki  -  3-4 latki –Beata Jankowska/ Paulina Ast Emilia Chrzanowska
-  Kotki  -  4 latki – Alina Cudna/Bożena Walter/ Emilia Chrzanowska/ Aurelia Ruszkiewicz

-  Pajace  -  5 latki – Violetta Basińska/Bożena Walter
-  Zajączki  -  4 latki - Renata Kobus/ Bożena Walter/ Paulina Ast

RAMOWY PLAN DNIA:

6.30 - 8.00        Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi                                                                              

                            i z rodzicami. Gry i zabawy stolikowe, zabawy swobodne.

8.00 - 8.15        Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe w kole. Prace porządkowe w sali.

8.15 - 8.30         Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8.30 - 9.00         Śniadanie

9.00 - 10.00       Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia językowe.

10.00 - 11.15     Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje  

                             przyrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci.

                             Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).

11.15 - 11.30     Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.

11.30 - 12.00     Obiad

12.00 - 13.30     Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie relaksacyjnej muzyki.

                             Grupa najmłodsza- leżakowanie.

13.30 - 13.45     Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

13.45 - 14.00     Podwieczorek

14.00 – 14.30    Czytanie bajek

14.30 – 16.30    Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w kole. Ćwiczenia

                              artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Zabawy na świeżym powietrzu.

                             Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

Dzieci zapisane do oddziału 10 godzinnego należy przyprowadzać od godz. 6.30 do 8.10 i oddać pod opiekę pracowników przedszkola.

 

ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

Dzieci z przedszkola odbierają rodzice lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców.

Dzieci zapisane na 3 posiłki dziennie - odbiór dzieci od godziny 14.00 - 16.30.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH GODZIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI.

 

Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

1. 

2.