Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

UWAGA!!!

W związku z rekrutacją elektroniczną, która jest w tym roku programem pilotażowym, rodzice chcący złożyć wniosek drogą elektroniczną obowiązkowo muszą złożyć też wniosek w formie papierowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 37/19 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego (pobierz)

Szanowni Państwo,

Rodzice

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na pierwszy rok wdrażania  aplikacji e – nabór, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona w wersji elektronicznej oraz w wersji tradycyjnej. Wzory wniosku i oświadczeń można pobrać na stronie internetowej urzędu www. http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/oswiata-kultura-sport.html lub w dowolnej miejskiej jednostce oświatowej. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w naborze w wersji elektronicznej.

ZARZĄDZENIE NR 35/19 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA w sprawie ustalenia wzoru wniosku stosowaneg w postepowaniu rekrutacyjnym (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 1 (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 2 (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 3 (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 4 (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 5 (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 6 (pobierz)

OŚWIADCZENIE nr 7 (pobierz)

UCHWAŁA NR XXI/237/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 23.02.2017 r.w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (pobierz)