Przedszkolne wydarzenia

 

Odwiedziny strażaków w przedszkolu

     

 

"Panie gospodarzu, masz w domu gości..." Polskie tradycje kolędnicze.

    

 

Teatrzyk "Szewczyk Dratewka"

     

 

 

 

Koncert muzyczny: "Mozika na 100-lecie niepodległości Polski"

     

 

 

 

Święto Niepodległości