wyniki konkursu "dziecko w świecie przyrody"

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy uczestnikom. Prace były wyjątkowo piękne i wszystkie zostały nagrodzone.