Drodzy Rodzice!

Informuję, że powiadomiono mnie dzisiaj wieczorem tj. 11.03.o jednym przypadku zakażenia
Covid - 19 u dziecka z grupy Myszki. Dzieci, które 10.03. były w przedszkolu objęte będą   
 kwarantanną. Wstrzymane jest przyjmowanie dzieci z tej grupy do przedszkola. 
 
                                                                                               Danuta Skrzypczak - dyrektor przedszkola