Dyżur letni

lato

W celu zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pracownikom przedszkoli bezpieczeństwa, ponownie odstępuje się od organizacji dyżurów wakacyjnych, które powodowały przemieszczanie się dzieci między placówkami.

Informujemy, że w okresie wakacji letnich będzie możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej do którego uczęszcza dziecko w terminie od 01.07.2021 do 30.07.2021 r.

Na dyżur przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców.

Zgłoszenie na dyżur należy złożyć do 10.06.2021r.

Druk zgłoszenia dostępny jest w przedszkolu i na przedszkolnej stronie internetowej.

Opłata za opiekę wakacyjną wnoszona jest z góry, w pierwszym dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka na zajęcia w przedszkolu.

Liczba grup zależna będzie od możliwości przedszkola (liczby miejsc) i sytuacji epidemicznej w regionie/kraju, stad też prosimy o przemyślane zapisy.

Bliższe informacje na temat podane będą w czerwcu na stronie internetowej przedszkola.

W przedszkolu obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS oraz opracowane na tej podstawie „Procedury bezpieczeństwa” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19 

 

Informacja dyżur letni 2021 (pobierz)

Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny (pobierz)