Drodzy Rodzice! 
 

W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi 25.03.2021r. przez

premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama

Niedzielskiego od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte zostaną przedszkola.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców pracowników

medycznych i służb porządkowych ( żołnierzy, funkcjonariuszy policji i

straży pożarnej).

 

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.