Przypominamy, że do jutra 2.04.2021 r. do godziny 14.30 należy potwierdzić wolę dziecka do

przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w systemie eNabór.

Nie potwierdzenie woli oznacza rezygnację z rekrutacji.