Dokumenty do pobrania:

  1. Koncepcję pracy przedszkola (pobierz)
  2. Podstawa programowa (pobierz)
  3. Statut Przedszkola (pobierz)
  4. Upoważnienie do odbioru dzieci (pobierz)
  5. Procedura na wypadek stwierdzenia wszawicy (pobierz)
  6. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki (pobierz)
  7. Regulamin Rady Rodziców (pobierz)
  8. Procedura obiegu informacji (pobierz)
  9. Procedury bezpieczeństwa na terenie Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pobierz)