Terminy  odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu w roku 2021/2022: 

Wrzesień- 20 i 21

Październik- 18 i 19

Listopad- 18 i 19

Grudzień- 15 i 16

 

Styczeń- 25 i 26

Luty- 15 i 16

Marzec- 15 i 16

Kwiecień- 19 i 20

Maj- 17 i 18

Czerwiec- 21 i 22

Prosimy o terminowe uiszczanie odpłatności za przedszkole w wyznaczonych dniach.