Terminy  odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu w roku 2020/2021: 

Wrzesień- 21 i 22

Październik- 19 i 20

Listopad- 16 i 17

Grudzień- 14 i 15

Styczeń- 

Luty- 

Marzec- 

Kwiecień- 

Maj- 

Czerwiec- 

Prosimy o terminowe uiszczanie odpłatności za przedszkole w wyznaczonych dniach.