KADRA NAUCZYCIELSKA:

Dyrektor mgr Danuta Skrzypczak

NAUCZYCIELKI:

mgr Renata Kobus

mgr Beata Jankowska

mgr Alina Cudna

mgr Dorota Milczyńska

mgr Anna Fikert

mgr  Monika Tasiemska

mgr Joanna Dobraś

mgr Agnieszka Szumnarska

mgr Lucyna Bałut

Katarzyna Jurga 

 

mgr Anna Fikert – lektor j. angielskiego

mgr Beata Jankowska - logopeda          

mgr Anna Fikert - terapia pedagogiczna   

mgr Natalia Jujka - religia                     

                                                                                                                                                    

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY:
Lucyna Marcinowska
Anna Górna
Ewa Hetmann
Agnieszka Konieczna
Daria Kaczmarek
Zbigniew Sikora
Małgorzata Mikołajczak                             
Hanna Kramarczyk     

                           

Monika Frąckowiak - główna księgowa

Anna Mocek - inspektor do spraw kadr i płac