KADRA NAUCZYCIELSKA:

Dyrektor mgr Danuta Skrzypczak

NAUCZYCIELKI:

mgr Violetta Basińska

mgr Emilia Chrzanowska

mgr Alina Cudna

mgr Beata Jankowska

mgr Renata Kobus

mgr Bernadeta Pluta

mgr Monika Tasiemska    

mgr Dorota Milczyńska

mgr Joanna Dobraś

mgr Anna Fikert

mgr Agnieszka Szumnarska

                                                                                                                                                                                                                       

mgr Anna Fikert – lektor j. angielskiego

mgr Beata Jankowska - logopeda          

mgr Alina Cudna - terapia pedagogiczna                        

                                                                                                                                                    

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY:
Lucyna Marcinowska
Iwona Buchert
Anna Górna
Ewa Hetmann
Danuta Włodarczak
Irena Rogacka
Zbigniew Sikora
Małgorzata Mikołajczak                             
Hanna Kramarczyk     

Hanna Klemenska                                                                   

Monika Frąckowiak - główna księgowa

Anna Mocek - inspektor do spraw kadr i płac