KADRA NAUCZYCIELSKA:

Dyrektor mgr Danuta Skrzypczak

NAUCZYCIELKI:

mgr Beata Jankowska

mgr Dorota Milczyńska

mgr Anna Fikert

mgr Monika Tasiemska

mgr  Joanna Dobraś

mgr  Agnieszka Szumnarska

mgr Lucyna Bałut

mgr Iwona Kuraszkiewicz

Katarzyna Jurga 

 

mgr Anna Fikert – lektor j. angielskiego

mgr Beata Jankowska - logopeda          

mgr Anna Fikert - terapia pedagogiczna   

mgr - religia

mgr Agata Mazurek - pedagog specjanly/ psycholog                    

                                                                                                                                                    

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY:
Lucyna Marcinowska
Anna GĂłrna
Ewa Hetmann
Agnieszka Konieczna
Daria Kaczmarek
Zbigniew Sikora
Małgorzata Mikołajczak                             
Hanna Kramarczyk     

Małgorzata Ludwiczak - główna księgowa

Anita Wyrwa - inspektor do spraw kadr i płac