Deklaracja dostępności

 

 

Wstęp

Samorządowe Przedszkole nr 4 Misia Uszatka  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019r. poz.1969). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole4koscian.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki

Samorządowe Przedszkole nr 4 Misia Uszatka, ul. Wyzwolenia 24, 64 – 000 Kościan

Tel. (65)5122805

Adres strony internetowej: https.//przedszkole4koscian.pl

Adres poczty internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-02-27

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia:

 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • mapa strony
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne:

 • grafiki/zdjęcia nie są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają transkrypcji,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają audio deskrypcji,
 • informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca,
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie pdf,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają tekstowej treści, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

 

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Graficzne przeglądarki internetowe (Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer) umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 • [CTRL] oraz [+] lub [scroll w górę na myszce] aby powiększyć widok,
 • [CTRL] oraz [-] lub [scroll w dół na myszce] aby pomniejszyć widok,
 • [CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy:

TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

 

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-02,
 • Deklaracja została poddana aktualizacji dnia: 2022-03-20

 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.( 65 ) 5122805

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później  niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr4 Misia Uszatka mieści się przy ulicy Wyzwolenia 24 w Kościanie

1. Do budynku prowadzi główne wejście dla dzieci i personelu.

2. Przedszkole jest ogólnodostępne  w godzinach pracy.

3. Budynek dwupoziomowy, niepodpiwniczony.

4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform.

5. Łazienki nie  są dostosowane dla dzieci  niepełnosprawnych.

6. Przedszkole posiada 4 miejsca parkingowe.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola poprzez e-mail lub telefonicznie.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta, który chce załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2019r. poz.1696.)

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

pobierz raport