Terminy  odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu w roku 2019: 

Styczeń 10-11

Luty 18-19 

Marzec 18-19

Kwiecień 15-16

Maj 20-21

Czerwiec 17-18

 

Wrzesień 16-17

Październik 14-15

Listopad 18-19

Grudzień 16-17


Prosimy o terminowe uiszczanie odpłatności za przedszkole w wyznaczonych dniach.