Uwaga Rodzice!

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy o dokonanie za pośrednictwem konta bankowego:

 

  • opłata za czesne nr 79 8666 0004 0101 3607 2000 0003                                                                                                (Samorządowe Przedszkole nr 4 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24)

 

  • opłata za wyżywienie nr 82 8666 0004 0101 3489 2000 0001                                                                                                      (Szkoła Podst. nr 3 z Oddz. integracyjnymi w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24)

 

Składkę na Radę Rodziców dokonuje się w przedszkolu w dniach odpłatnści.

Wrzesień- 20 i 21

Październik- 18 i 19

Listopad- 18 i 19

Grudzień- 15 i 16

 

Przy płatności na konto opłaty należy wnosić z 3-dniowym wyprzedzeniem przed określonym terminem płatności. Na przelewie powinna znajdować się nazwa placówki P-le 4, imię i nazwisko dziecka, a także miesiąc, którego dotyczy opłata.